BẢNG GIÁ CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát

 • Thăm khám
 • Xét nghiệm tổng quát
 • Thăm dò chức năng

1,356,450 vnđ

Chi Tiết

Gói Khám Tổng Quát Toàn Thân Cơ Bản

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm cơ bản
 • Xét nghiệm tầm soát
 • Thăm dò chức năng

4,116,450 vnđ/Nam

5,573,450 vnđ/Nữ

Chi Tiết

Gói Khám Tổng Quát Toàn Thân Nâng Cao

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm cơ bản
 • Xét nghiệm tầm soát
 • Thăm dò chức năng
 • Tầm soát nâng cao

10,416,450 vnđ /Nam

12,723,450 vnđ /Nữ

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Vú

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

1,580,000 vnđ (Cơ Bản)

2,430,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Phổi

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

1,695,000 vnđ (Cơ Bản)

2,495,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Gan

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

1,345,000 vnđ (Cơ Bản)

3,645,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

2,042,000 vnđ (Cơ Bản)

2,842,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

1,941,450 vnđ (Cơ Bản)

2,241,450 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Tuyến Tiền Tiệt

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

1,045,000 vnđ (Cơ Bản)

1,845,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng

2,390,000 vnđ (Cơ Bản)

3,190,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng

2,785,000 vnđ (Cơ Bản)

5,885,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Vòm Họng

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng

1,240,000 vnđ (Cơ Bản)

3,540,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Tinh Hoàn

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

1,200,000 vnđ (Cơ Bản)

2,000,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Gói Khám Tầm Soát Ung Thư Tụy

 • Thăm khám và tư vấn bệnh lý
 • Xét nghiệm
 • Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng
 • Xét nghiệm tầm soát

1,245,000 vnđ (Cơ Bản)

4,345,000 vnđ (Nâng Cao)

Chi Tiết

Các Dịch Vụ Tầm Soát Nâng Cao

 • Siêu âm Doppler tim
 • Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…)
 • Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)
 • Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)
 • Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)
Chi Tiết